Verduurzaming in de energiemarkt nu belangrijker dan ooit

In onze rubriek GroeneZaken Uitgelicht zetten wij één van onze leden extra in de schijnwerpers door te vertellen wat zij doen op het gebied van duurzaam ondernemen en hoe u hiermee uw voordeel kan doen.


om | nieuwe energie biedt nieuw type energiecontract & roept overheid op belastingverlaging energierekening te heroverwegen.

Waar we vorig jaar nog te maken hadden met een laag prijsniveau als gevolg van de coronacrisis, wordt op dit moment record na record verbroken en rijzen de energieprijzen volledig de pan uit. De oplossing? Hoe meer energie op een duurzame manier wordt opgewekt, hoe minder afhankelijk we worden van fossiele brandstoffen en een oplossing kunnen bieden voor de hoge energieprijzen.

In Nederland wordt ongeveer een kwart van de stroom die verbruikt wordt, opgewekt uit duurzame energiebronnen. Dat zorgt ervoor dat we in Nederland nog steeds afhankelijk zijn van de verbranding van aardgas voor de opwek van stroom. Aangezien er juist hieraan een tekort is en er nu nog een directe koppeling bestaat tussen de stroomprijs en de gasprijs, hebben we te maken met historisch hoge prijzen.

Het verduurzamen van onze energievoorziening heeft daarmee niet alleen een klimaatdoel, maar is dus ook zeer belangrijk voor onze onafhankelijkheid. Hadden we namelijk een groter deel van onze stroom zelf kunnen opwekken met eigen duurzame bronnen, dan waren we veel minder afhankelijk geweest van aardgas en waren de energieprijzen minder hard gestegen.

Oproep om belastingverlaging energierekening te heroverwegen: raakt verduurzaming Nederland

Omdat de huidige ontwikkelen het belang van verduurzamen nog maar eens benadrukken, roept het om | nieuwe energie collectief de overheid op om slimmer na te denken over de compensatie op de energierekening, een bedrag van ruim 3 miljard euro, welke vanaf 2022 gaat gelden.

In de eerste plaats omdat de belastingverlaging terecht komt bij alle Nederlanders, terwijl velen een vast contract met lage tarieven hebben en helemaal niks merken van de stijgende prijzen. Er wordt dus onnodig veel geld uitgegeven aan steun, terwijl degenen die dit het hardst nodig hebben juist behoefte hebben aan een hogere compensatie, ook al hebben huishoudens rond het sociaal medium een extra toezegging van 200 euro gekregen.

In de tweede plaats, omdat het nu minder interessant zal worden om te verduurzamen. Voor de mensen die zonnepanelen bezitten of van plan zijn om deze aan te schaffen, geldt dat zij in 2022 minder kunnen salderen, met als gevolg een langere terugverdientijd van hun installatie. Dankzij salderen kunnen zij de opgewekte energie die zij terug leveren aan het energienet wegstrepen tegen de energie die zij via hun leverancier afnemen tot een maximum van hun eigen verbruik. Door de belastingverlaging daalt de prijs die men ontvangt voor opwek met zonnepanelen en neemt de terugverdientijd gemiddeld toe met maar liefst zes maanden.

Ook coöperaties die postcoderoosprojecten hebben ontwikkeld met de Regeling Verlaagd Tarief worden nu benadeeld. De leden die hebben geïnvesteerd in deze projecten ontvangen namelijk gedurende vijftien jaar een tariefverlaging van de energiebelasting. Nu er minder energiebelasting betaald hoeft te worden, is het voordeel wat hiermee behaald zou worden ook gedaald. Dat schendt het vertrouwen van deelnemers/investeerders om mee te doen aan dergelijke projecten, terwijl hun deelname juist ontzettend belangrijk is voor de groei van duurzame energieprojecten.

Flex voorkomt te hoge energieprijs op langere termijn

Het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie-opwek zal niet op korte termijn geregeld zijn en naar verwachting zullen de energieprijzen de komende periode nog hoog blijven. Om te voorkomen dat nieuwe klanten vastzitten aan een contract met hoge prijzen, biedt om | nieuwe energie daarom sinds kort Flex aan, waarbij de tarieven automatisch dalen wanneer de prijzen in de markt dat ook doen. Bij Flex worden de tarieven voor elektriciteit en gas iedere maand opnieuw vastgesteld op basis van de op dat moment geldende marktsituatie. Bij het stijgen en dalen van de prijzen op de energiemarkt, worden de tarieven van klanten met dit contract automatisch aangepast.

André Dippell, directeur van om | nieuwe energie, over dit nieuwe type contract: “De energiemarkt kent op dit moment historisch hoge prijzen, voornamelijk vanwege de lage gasvoorraad. Na de winter verwachten we dat de prijzen weer zullen gaan dalen. Met Flex willen we de mogelijkheid aanbieden om een contract af te sluiten, waarbij men niet op dat moment nog maanden vastzit aan de hoge prijzen. Gaan de prijzen na de winter omlaag, dan betalen onze klanten met Flex automatisch een lager tarief voor hun energie.”


Wilt u ook een item in GroeneZaken Uitgelicht? Neem dan contact met ons op via info@groenezaken.com.

GroeneZaken Uitgelicht wordt verstuurd naar meer dan 10.000 groene bedrijven door heel Nederland. Tevens wordt dit item gedeeld met onze ruim 20.000 volgers op social media.

Onze partners