Ennatuurlijk

Ennatuurlijk koppelt lokale producenten en ontvangers van duurzame warmte en koude aan elkaar. Hierbij maken we gebruik van verschillende technieken. Denk aan het koppelen van een biomassacentrale of een industrieel bedrijf waar restwarmte vrijkomt bij een productieproces aan een woonwijk in de buurt. Deze buurt ontvangt vervolgens die warmte via een warmtenet. We leveren op deze manier warmte en koude aan circa 80.000 consumenten en ruim 1200 zakelijke klanten.

Ennatuurlijk heeft op verschillende plekken in Nederland warmtenetten. En we werken hard aan het uitbreiden van onze bestaande warmtenetten en het realiseren van nieuwe netten. Hierdoor levert Ennatuurlijk een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie in Nederland.

Ennatuurlijk

Tel: 085-2734567

klantenservice@ennatuurlijk.nl
www.ennatuurlijk.nl

Ennatuurlijk Log partner Groene Zaken

Onze partners