Rijksdienst voor ondernemend Nederland

U onderneemt duurzaam? Dan is het goed om te weten dat de Rijksdienst voor ondernemend Nederland u graag ten dienste staat. Bijvoorbeeld met subsidies voor energiebesparing, voor innovatie en het opwekken van duurzame energie. Maar ook met kennis om uw pand duurzaam te maken en met hulp om de buitenlandse markt aan te boren.

Jaarlijks maken meer dan 200.000 ondernemers gebruik van ons aanbod. Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland biedt subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Niet alleen voor duurzaamheid maar ook voor innovatie en internationaal ondernemen.

“Duurzaam ondernemers helpen Nederland om grote maatschappelijke problemen het hoofd te bieden en zo ontstaan kansen voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Die combinatie zien we terug in dit platform GroeneZaken. Vandaar dat we graag als kennispartner verbonden zijn.”

www.rvo.nl

Onze partners